مسابقات مینی بسکتبال پسران استان با حضور 4 تیم سمنان,گرمسار,شاهرود و دامغان در تاریخ نهم و دهم تیرماه 92 در سالن ذغالسنگ البرز شرقی شهرستان شاهرود برگزار شد

به گزارش مرآت، مسابقات مینی بسکتبال پسران استان  با حضور 4 تیم سمنان,گرمسار,شاهرود و دامغان در تاریخ نهم و دهم تیرماه 92 در سالن ذغالسنگ البرز شرقی شهرستان شاهرود برگزار شد.
 که در نهایت تیم مینی بسکتبال پسران شهرستان گرمسار قهرمان شد و تیمهای  سمنان، دامغان , شاهرود  بترتیب مقامهای دوم تا چهارم را کسب نمودند.