رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار فضای سبز شهر گرمسار را دارای معایب اساسی دانست و گفت: بکارگیری علوم و فنون محیط سازی در فضاهای شهری و استفاده از علوم جدید در کنار علوم پایه می تواند محیطی سر سبز و آرامش بخش را برای این شهر به ارمغان آورد.

دکتر محمد صادق صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضای سبز در شهر گرمسار اظهار داشت: یکی از ضرورت های محیط زندگی ایجاد فضای متنوع و سبز شهری برای استراحت و  آرامش روحی و روانی جامعه است که ضرورت توجه به آن بیش از پیش دارای اهمیت است.

وی تاکید کرد: فضای سبز به عنوان قسمتی از فضاهای باز شهر كه عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت پوشش درختان، درختچه ها، گل ها، چمن ها و سایر گیاهانی است بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراكز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می شود.

افزایش كیفیت زیستی مهمترین اثرات فضای سبز شهرها

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با بیان اینکه فضای سبز با خواص چند منظوره خود، نقش فوق العاده ای در زندگی بشر دارد، گفت: یکی از مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، كاركردهای زیست محیطی آن بوده كه با ایجاد تعادل در بخش شهری از یك سو و بالا بردن سطح زیبایی محیط زندگی از سوی دیگر، سبب افزایش كیفیت زیستی شهرها می شود.

صبوری از سایر خواص فضای سبز شهری را تولید اكسیژن، جذب انواع ذرات معلق مضر و مواد آلوده كننده هوا، جذب صدای ناهنجار، كنترل تشعشعات و باز تاب نور، كنترل باد، ذخیره انرژی برای گرم و سرد کردن ساختمان ها و غیره اشاره کرد.

وی گفت: افراد در محیط خیابان و محیط کار با آلودگی بیش از حد منابع مختلف مواجه اند و از طرفی سطح نازل رطوبت هوای شهر گرمسار و یکنواختی و بالا بودن درجه حرارت، خستگی اعصاب و آشفتگی روحی در افراد را پدید می آورد در حالیکه فضای سبز با تقلیل آلودگی و بالا بردن رطوبت و کاهش درجه حرارت حتی در حد دو تا پنج درجه، محیط مناسبی برای آرامش روحی انسان فراهم می آورد.

وجود موانع فیزیکی مثل نرده، حفاظ و جداول در نظر افراد ایجاد خشونت می کند

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار با بیان اینکه در شهر وجود موانع فیزیکی مثل نرده، حفاظ و جداول در نظر افراد ایجاد خشونت کرده است و در دراز مدت تاثیر خود را در رفتار مردم نمایان می سازد، اظهار داشت: افزون بر این، کار در محیط های بسته اداری با نور پردازی و رنگ آمیزی نادرست و بکار گیری ماشین های مختلف مثل تلفن، ماشین تایپ، فاکس، کامپیوتر، ماشین افزار و اتومبیل و ... بر شدت فشارهای عصبی افزوده و بر نیاز انسان های شهری به محیط های سبز و باصفا می افزاید.

صبوری با بیان اینکه طبعاً به کارگیری علوم و فنون محیط سازی در فضاهای شهری و استفاده از علوم جدید در کنار علوم پایه می تواند محیطی آرامش بخش را برای انسان معاصر به ارمغان آورد گفت: دانشمندان امروزه ثابت کرده اند که درختان و درختچه های و به طورکلی فضای سبز طبیعی و مصنوعی ایجاد شده می تواند در کاهش آلودگی صدا موثر باشد.

وی تصریح کرد: اگر چه خود صدا ممکن است رشد گیاهان را به مخاطره اندازد ولی به هرحال درختان و درختچه های مختلف بر حسب اندازه برگ، تراکم شاخ و برگ و ارتفاعشان بر روی آلودگی صوتی موثرند.

این کارشناس علوم کشاورزی همچنین گفت: متخصصان شهرسازی از گذشته به دلیل آگاه بودن از این موضوع اقداماتی در جهت کاهش آلودگی صوتی در اختیار داشته اند مانند ساخت فرم فیزیکی خانه ها مثل دوجداره کردن شیشه ها، البته موانع گیاهی خیلی بهتر و ارزان تر از سایر موارد می توانند با آلودگی صوتی مبارزه کنند.

کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز راهکاری مهم در محوطه سازی شهرها

وی کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز را یکی دیگر از راهکارهای مهم در محوطه سازی شهرها دانست و افزود: گیاهان بومی مقاومت بالاتری نسبت به خشکسالی، آفات و بیماری ها دارند که این امر موجب پایین آمدن هزینه نگهداری فضای سبز شهری می شود.

صبوری تصریح کرد: همچنین گیاهان بومی سازگاری بیشتری با عوامل اکولوژیکی منطقه مانند تفاوت دما، پستی و بلندی، بافت و ساختمان خاک و میزان بارندگی داشته که توجه به تمام این موارد موجب دستیابی به محوطه ای زیبا و کارا برای زندگی بشر می شود.

رئیس دانشگده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد گرمسار با بیان اینکه در شهر گرمسار فضای سبز شهری علیرغم زحمت کارشناسان وکارگران زحمتکش شهرداری دارای معایب اساسی است گفت: می توان به عدم توجه در انتخاب نوع درختان و درخچه ها (تضاد و تعارض در محیط کشت که مثلا درختان بانیاز آبی بالا در کنار درختانی بانیاز آبی پایین کشت شده اند)، ایراد و اشکال در نحوه بستر سازی، محیط کاشت و طراحی فضای سبز، رسیدگی در مراحل داشت و اندک بودن سرانه فضای سبز شهری اشاره کرد.

کمربندی و فضای اطراف شهر گرمسار بهترین فضا برای پوشش فضای سبز

صبوری خاطر نشان کرد: با توجه به نوع اقلیم گرمسار و شرایط خاص آب و هوائی آن برای تلطیف هوای شهری و قابل تحمل کردن شرایط، اولین نکته گسترش این فضا به سوی کمربندی و فضای اطراف شهر معطوف می شود و همچنین برای داشتن فضای سبزی زیبا درختانی مانند پایه های نر توت، سوزنی برگان، زیتون و درختچه هایی مانند خرزهره، ابریشم مناسب شرایط دمایی و آب هوایی منطقه گرمسار است.

 وی همچنین بیان داشت: با در نظر گرفتن شرایط خشک و گرم هوا و شوری آب گرمسار می توان کاربرد برخی از درختان مثمر مانند مو، انجیر، زیتون و انار را نیز در پارک ها توصیه کرد.

این استاد علوم کشاورزی همچنین در خاتمه تصریح کرد: برای کف پوش فضای سبز نیز به جای چمن که به آب و نگهداری زیاد نیاز دارد از کفپوش هائی چون سدوم، فستیکا و برخی گیاهان داروئی چون تتریوم و چمن های گرمسیری مانند مرغ، بندواش، صدپا اشاره کرد که ضمن مصرف آب کمتر به مراقبت کمتری نیاز داشته و سازگاری بیشتری با آب و هوای گرمسار دارند.