@ بازدیدکننده محترم :

1-بازدیدکنندگان محترم میتوانند اخبار مربوط به شهرستان گرمسار را به این سایت ایمیل کنند تا با نام خود آنها در سایت درج گردد.
آدرس های جدید سایت :
www.garmsarnews.net
www.garmsarnews.tk
www.garmsarcity.tk
www.garmsaronline.tk
www.garmsaremrooz.com

www.garmsar.tk

2- تلفن تماس برای درج آگهی و تبلیغات بازرگانی : 09193903958-09191067692 

3- ایمیل : sitegarmsarnews@gmail.com

4 - این سایت از کمکهای نقدی شما عزیزان برای تامین نیازهای سایت استقبال میکند: (کارت به کارت)
6274-8811-1022-6783  بانک کارآفرین به نام رضا نورمحمدی
5022-2910-0512-3698  بانک پاسارگاد به نام رضا نورمحمدی